0

Барзу бар зону дарнамеояд

Муддатхо буд веблог нанавишта будам ва ин ба маънои ин нест ки мавзуъи мухиме дар зехн надоштам. На. Балки аз эхсоси нотавонии худ буд дар баробари ин хама корхои накарда ва нотамом монда ва андешахои беназм хаста будам.

Аммо вакте шунидам ки Барзу Абдураззок, коргардони сохибсабк, андешаманди точик ва дусти самимам дар  тасодуфе дар хатари аз даст додани биноии худ аст, оромишамро аз даст додам.

Хамин ду мохи пеш дар чойхонаи Рохати шахри Душанбе мо хам нишаста будем ки гуфт: Медони Шахзодачон (вай хамаро бо мухаббат чон садо мекунад ва самимияти харфхояш дили хамаи хамсухбатони уро бурдаасту дустдоронаш беандоза зиёданд ва медонем)…

   -Медони Шахзодачон, ин мизро дуст дорам (вай ба аввалин мизи чойхона ру ба хиёбон ишора кард) ва хамеша чанд бор дар руз инчо мешинам ва ба мардуми рахгузар нигох мекунад. Талош мекунам ки ба андешахо ва нигаронихову шодихояшон огох шавам. Дар зехнам худам диологе баркарор мекунам байни он рахгузароне ки хамеша чое бо ачала мераванд. Дилам огохи медихад ки нигаронихои онхо хам шабехи ман аст…

Барзу боз аз орзуи худ гуфт ки агар битавонад як театри кучаки худро дошта бошад ва бидуни ин ки ниёз ба дагдагахои рузмарра ва бинанда дошта бошад, ба кори сирфан хунари бипардозад ва вокеъан руйи як сахнаи кучак барои теъдоди ками равшанфикр ва дилравшанони точик кор кунад.

Аммо холо дар Москов дар датгдасти моли ва нигаронии ин ки оё биноии худро аз даст медихад ё бахше аз онро монда ва ва ва…

Вале медонам ки агар карор буд чизе Барзуро аз пой биандозад, он хам сухтани театри Хучанд метавонист бошад. Он ки натавонист уро аз авчу иштиёки ба кораш дур кунад ва ё битарсонад, пас ин тасодуф хам наметавонад уро ноумед кунад.

Медонам ки он дили пурорзу ва пурнур хеч вакт ба ин гуна руйдодхо сард нахохад шуд. Аммо бояд умед дошт, ки бо дидаи бинои худ битавонад андешахои равшани худро руйи сахна орад.

Ба ин меандешам ки хатто агар Барзу биноии худро аз даст дихад боз хам бинотар аз хамаи мо хохад буд. Вай моро, чомеъаи моро, пусту устухони моро ин кадар амик мешиносад ки шаке нест гохе бо чашми баста намоишхои худро руи сахна оварда бошад. У ки хар руз дар холи рушд ва иртикои хунари точик буд дар баробари тамошобини нимахоби точик хамеша пешгом ва хамеша чандин кадам пештар хохад монд.

Дар холи тадвини видиохои он тобистони гарм хастам ки аз Барзу дорам ва аз сухбатхояш боз хам мутавачех мешавам ки вай бо замони заминии мо коре надорад, вай аз тойифаи афродест ки бо соат ва замони торихи меандешад ва як гоми у чандин соли мост ва як соли у як торихи тулонии аз даст рафта ва хоболудаи мост.

Кош ин марде ки дар торихсозии точикон хатман сахми меандоза амике дорад саломат ва бо чашмони бинотар аз кабл ба сарзамини ишку ошики худ баргардад. Ба сахнаи хамешагии худ Точикистон нури бисёр овардааст ин чавонмарди Хуросони ва аз ёрони худосту медонем.

2

Ин рузхои беранг

Аз парешонии ин хама Фейсбукихо ва аз ибтидойи будани суолхо дар сафхаи Забони Порси дилам гирифтааст. Мо чи кадархо дур аз орзухои худ хастем хатто тасаввур карданаш хам сахт аст.

Дилам мехохад ба ин танбалии насли чавон ва ё шояд дурусттараш ба ин сардаргумии озодичуён месузад. Вокеан падарон ва модарони мо ба гайр аз хурдану пушондани мо дигар ба хеч чизе нарасидаанд то ин рох осонтар ва ё наздик шавад.

Мо бояд бисёр кор кунем мисли Мавзуна танхо ва дар сахти кор кунем то вакте муваффак шудем хамроху тарафдор зиёд пайдо мешавад. Аммо набояд афсурда ва ё дилшикаста аз харфхои ракибон шавем. Харфи дилсардкунанда барои шикастани камари мост вале мо бояд камарро махкаму остинро хамаруза барзада нигах дорем.

Мо бояд оянлаамонро бисозем ояндаи махсуси мо ва зебандаи мо. Хануз мо точикон оне нестем ки лофашро механем ва ё дар тули ин хама карну сол худро як сару гардан аз дигарон бартар медонистем хама аз хоми ва тангбини ва кудаконагии мо буд. Мо бояд фарханги бузургворонаи худро бисозем ва ё дубора ва ёд орем ки мо хам рузе бузургворона андеша мекардем. Аммо чаро инруз ин хама пароканда ва парешонем чойи фикр ва андеша дорад.

Ба сари мо зиёд задаанд аз Бозор Собир то дигар бузургоне ки ангор дигар аз бузург будан хастаанд ва беморанд. Дунболи беморон нарафтан худ бузургворист.

Дунболи афроди покизасиришт ва некандеш рафта сарфачуйи дар вакт танги мост.

Дунболи дину мазхаб хам набояд чахордасту по рафт. Дин зеби сирати мост ва чаро бояд ба рухи миллат бикашем ки мо намозу руза баладем, мо китоби осмони мехонем. Чаро боре нагуем ки мо дониши имрузи мехохем ва давлат бихохем ки шароити имрузи мухайё кунад ва мардумро аз кухнапарасти начот дихад. Вакте давлат факиру бечорааст миллат низ сарбанд нахохад шуд. Миллат низ парканда хоханд монд.

Чи дасташ ва Фейсбук бирасад ва нарасад зехнияташ хамон карни хафтумист.

Дилам аз парешонии худам гирфтааст. Аз нотавони дар ёри, дар кумак, дар дастгири…

Дилам сахт гирифтааст.

Аммо ноумед нестам. Мо рузе чон мегирем ва омухтанро хам ёд мегирем ва чи омухтанро хам ва аз ки омухтанро хам ва он вакт миллат мешавем ва давлати мо хам кодиру намояндаи мо хохад буд.

0

Агар нерухои хоиричи аз мантака бираванд

ва ё нигох аз дур ба сарзамини дил

Чанд руз аст ки ба даргирихои поённопазири Точикистон ва Узбакистон фикр мекунам. Ба ин ки Точикистон дар огуши танги кухсор то кай метавонад дастнигар бошад. То кай Узбакистон роххои иртиботро зери багал мезанад ва то кай кишвархои Урупойи ва Омирико танхо ба манфаати худ фикр мекунанд?

Омрико ба тозаги дубора ба канори Узбакистон баргашта ва ба зуди Бритониё низ кадам ба чойи пойи Омрико мегузорад ва зери багали Узбакистонро бо хам махкам мегиранд то битавонад нерухои низоми ва тонкхои чангии худро аз Афгонистон берун кашад.

Афгонистон ба наздикии ду се сола бо ин хама мушкилот ва бадбахтихояш танхо хохад монд ва Толибон низ бародарони онхо хоханд шуду будора вориди чомеъа хоханд шуд ва шояд ба кишвархои хамманофеъ хамсоя бидуни визо рафту омад кунанд.

Осиёси Миёна аз сояи сиёхи ин вазъият дур нахохад монд.

Осиёи Миёна бахонахои зиёд барои "сахтгирихои бештар" хохад дошт ва хар ки на ба табъи дили уст чой дар он хок нахохад дошт.

Зимоми ин рафтори Узбакистон "дастнигарии муваккатии" Омрико ва Бритониё ба уст. То замоне ки Омрико ва Бритониё тамоми захирахои чангии худро бехатар аз тарики хоки Узбакистон (Термез) берун бикашанд Узбакистон "кушишхои худ барои сари кудрат монданашро" сареъ ва зуд амали хохал кард.

Точикистон маъсум мисли мардуми худ ва богурур мисли куххои худ бесамар дар ин бози дастнигари ду кишвари "дарбу догони" Эрон ва Афгонистон хохад монд.

Аз чехраи Имомали Рахмон пайдост ки тарчех медихад бо хамон бародарони руси худ машруб бихурад то бо Карзай ва Ахмадиначод намоз бихонад.

Вале ин муковимати маъсумона ва "нозхои" дернапояндаи ин кишвари нозанин то кай идома хохад дошт?

Ман дилам ба Точикистон бештар месузад то ба Самарканду Бухоро. Агар камари Точикистон бишканад дигар ки ба холи мо дили месузонад? Харчанд ин дилсузихои Точикистон низ муйе хам аз гаму дурии мо точикони бурунмарзи кам накарда.

Хамин ки бародраи камбагали дилсузу вафодоре дорем диламон шод аст. Худо сару икболашро баланд кунад.

Дар замин бора; Бухрони об дар Точикистон ва накши Афгонистон

Independent: A Dirty Deal http://www.independent.co.uk/news/world/politics/a-dirty-deal-uzbek-dictator-has-uk-over-a-barrel-7626972.html

0

Вакте расона расона нест

Ин рузхо бо бахонаи 100 солагии "Бухорои Шариф" ки аввалин рузномаи форсизабон дар Осиёи Миёна буд дар Точикистон бахсу гуфтугухо ва тадбирхои зиёде барпост.

Аз тачлили 100 солагии рузноманигори гирифта то интихоби 10 рузноманигори бартари точик ва хам пурхонандатарин веблоги точики.

Бо сипоси фаровон аз дустоне ки аз банда низ ба унвони аввалин веблогнависи точик ёд мекунанд ва дигар дустонро низ дар чараён мегузоранд ки веблоги Самарканд Малакут аввалин веблоги точикист.

Дар Фейсбук байни дустони точик низ як мавзуъ матрах аст ки дуст дорам ба он на ба шакли сатхи ва ба унвони як кутохнавиштаи Фейсбуки балки ба унвони як навиштаи ба дил наздики веблоги посух дихам.

Вокеъият ин аст ки худуди 15 сол аст ки рузноманигори хирфайи хастам. Рузноманигори хирфайи ба маънои ин ки аз тарики рузноманигори харчи зиндагиамро дармеоварам ва на ба унвони ин ки рузноманигори хубу оли ва кордурустам. На хеч вакт ин хисро надоштаам. Чун касби рузноманигори иттилоърасонист ва хам иттилоъе ки дар тули ин хама сол талош доштам аз хар тарике ба мардум бирасонам нарасидааст ва борхо мачбур шудаам борхо ва борхо як мавзуъро мавриди накду барраси карор дихам ки ба мухотаб бирасад ва нарасидааст.
Бо фосилае ки аз мухотаби худ аз номувафактарини рузноманигоронам.

Аммо вокеъият мутаасифона ин аст ки барои мо хануз зуд аст ки рузноманигори муваффак интихоб кунем. Ва агар карор бошад интихоб шавад бояд мардум интихоб кунад на худи хабарнигорон.

Ба назари ман дар тули ин 100 сол рузноманигори дар чомеъаи точик баландихои каме доштааст ва пастихои зиёд ва пасти ба маънои сукут ва тарсуйи.

… ادامه نوشته

0

Why did I leave Tajikistane Navin a Facebook group

Имруз дар Точикистони Навин як бахси бисёр-бисёр зидди зан ва тувхиномезе доштам ва нихоятан он гурухро тарк кардам. Ин ба он маъно нест ки ман дигар барои ояндаи Точикон коре нахохам дошт. На балки бештар аз хар вакт барои ояндаи он нигарон шудаам ва фаъолтар хохам буд.

Чавоне вакех бо хамокати зиёд аз занон ба унвони инсони дарачаи хич сухбат мекард ва аз ман ки мехостам аз хакки занон дифоъ кунам мепурсид ки хичоб дорам ё на?

Мухим нест, аммо ман хам ним соате дар сатхи ин чавони мардсолори занситез пойин омадам ва бахс кардам ва асабони шудам ва кахр кардам ва рафтам. Хатост, бале медонам. Аммо вакте фард худро танхо мебинад ки тахти хучуми аблахе карор дорад эхсоси ачибест.

Масалаи мухиме ки маро водор кард инчо хам бинависам ин аст ки чаро дустоне ки гуруххои ичтимоъи рохандози мекунанд ба афроде ичоза медиханд ки вайронкори кунанд ва гурухро аз хам бипошонанд?

Дар кишвархои демокротик агар фарде дар чамъ даъво ва бехурмати мекунад уро аз чамъ берун мекунанд аммо ин гуруххои интернетии точики аммо махали фаххоши ва тахаммули афроди харобкор шудааст ва гардонандагони ин гуруххо хам бо чашму гуши баста ичоза медиханд ки афроди узви ин гурух бо чангу кашокашихо бо афроде ки хамдигарро намефахманд вакткуши кунанд ва неруйи созандаи худро аз даст диханд?

Ин мавзуъро дустон лутфан чидди бигиранд агар карор доранд хамаро аз хар гурух ва хар сатхи фахму дониш вориди хар гурух кунанд хеч бахсе дуруст ва солим шакл нахохад гирифт ва ба чое нахохем расид.

Чаро дар хар гурух ду се нафар вазифа дошта бошанд ки бар сари афроди сохибназар санг андозанд ва бакия дар сукут хонанда бошанд?

Оё аз тахкир шудани дигари лаззат мебаранд? На! Пас чи чиз онхоро водор мекунад ки ичоза бидиханд кор ба мушткори бирасад ва коре накунанд?

Ба назарам бояд як фикри асоси дар бораи ин кард вагарна хама боз ру ба танхойи худ меорад ва душмани Ватан хушхол мешавад ки боз пароканда шудем.

Дустони равшанфикре ки маро намешиносанд лунфан маро инчо бишносанд ва маро дар гуруххое ки ба хакки аввалияи зан ва озодии у эхтиром гузошта намешавад ва тахкир мешавад изофа накунанд ва лутфан гурухи чамъи ва ё маъракае рохандози накунанд ки хамаи афродро даъват кунанад ва идораи он аз дасташон хорич бошад.

Шабакахои интернети чойи чангу даъвохои бехуда нест. Мо ангор аз дур аз пушти масофахо далертар мешавем ва ба хамдигар рохаттар хамла мекунем ва носазо мегуем. Худи ман хам аз ин афрод чудо нестам. Зуд асабони мешавам аз ин ки адолат зери по шуда ва касе коре намекунад. Дар холе ки хама мачбур нест коре барои баркарории адолат кунад. Баъзехо канорагириро интихоб мекунанд ва инро бояд пазируфт. Интихоб хаки хар фард аст. Хатто интихоб накардан интихоб аст.

Аммо оё ин ба маънои он аст ки мо майдонро ба навчахои пурруйи бесаводу беадабе дихем ки хоки ватанро бо тарозуи ислом месанчанд ва хар чи одоб ва адаб астро зери по мегузоранд?

Навчахое ки на хукуки зан медонанд на хукуки адён ва на хукуки инсонии худро шинохтаанд чаро бояд дар гуруххои афроди тахсилкарда ва сохибназар карор бигиранд?

Ман ба дустон хохиш мекунам ки дар бораи афроди фаххош ва бадфикру тангбин шонси хузур доштае дар катори афрди хушдилу хушфикрро надиханд. Инсон бояд талоше барои дарки чизхои тоза дошта бошад то битавонад дар чамъ зохир шавад. Вагарна чамъхои мачози ба вазифаи асли намерасанд ва замони азизи худро бо тату пит бо баччахои бекитоб мегузаронанд.

   

0

Боз хам диктотурхои дигар месозем?

Ин рузхо мутмайинам ки хамаи он хамватаноне ки дар даврони шурави ба сар бурдаанд аз дидани сахнаи марги рахбари Куреи Шимоли дучори дугонагии амиканд.

Ин сахнахо барои мо ошност. Хатто мое ки на даврони Ленин зинда будем ва на дар даврони Исталин. Аммо замон кард аз марг онхо норохат ва афсус мехурдем. Афсус мехурдем ки дар он даврони шукуфойи бархаёт набудем. Дер ба дунё омадем.
 
Ёдам хаст ки вакте хатто филме аз марг Ленин ва Сталин медидам, аз андух ва гами мардум гиря ба чашмонам мечархид.

Ин рузхо аз рузманигорони собик иттиходи шурави интизоп меравад ки ин масаларо бо истифода аз ин фурсате мардуми Куреи Шимоли дар ихтиёри мо гузоштаанд истифода кунанд ва барои мардуми худ бо соддатарин ва гуётарин шева бифахмонанд ки диктотурхо зодаи тарс ва ё зодаи тахаюлоти мардумонанд. Мардумоне ки хеч рохе барои бадбахтихои худ надоранд ва ё аслан мутавачехи тафовути бахт ва бадбахти нестанд.

Мо хам аз мардуми Куреи Шимоли фарке надорем ва аз марги диктотурхои худ норохат мешавам ва боз бо сахти ва гирифторихои зиёд нафари баъдиро тарбият мекунем то вакте харф мезанад битрасем ва мисли худо бипарастем.

Мо мардумони мехр надида ва осоигтаниро нашнохта хастем ва аз ин чост ки дар хукумаки сиёсатмадоре нармху хоби рохат нахохем дошт. Мо одат дорем ки зур болои сарамон бошад. Мо одат дорем ки тахкир шавем ва сар ба зер дошта бошем вагарна эхсоси оромиш нахохем дошт.

Мо аз ин ки мавчи диктотури дар мантака ру ба кохиш аст метарсем ва нигарон хастем ки чи кор хохем кард вакте мардони худогунаи мо бимиранд.

Аммо вакте хамаи диктотурхо мемиранд боз мавчи дигаре аз сиёсатмадороне хоханд омад ки бо мизони рахбароин кадими санчида мешаванд. Дакикан мисли ин ки рахбарони имрузро бо рахбарони дахсолахои пеш мукоиса мекунем ва натичаи мусоиде ба даст намеорем.

Дакикан мисли ин ки аз фурупошии шурави амикан таассуф мехурем ва неъматхои имрузро намебинем.

Мо то худ тагйир накунем шароит зисту зинлагии мо тагйир нахохад кард.

Рохи хали рпхойи аз диктотури марги дуктотурхои мавчуд нест. балки тагйир так-таки мост ки дигар болои сари худ диктотурхои хурду бузург насозем то баъд аз дасташон нола кунем ва хар чи бадбахти хаст таксири онон донем.

Инро тамоми чахон фахмидааст ба чуз аз мардуми диктотурпарвари мо ки бадбахтона теъдодшон хам кам нест.

0

فرقی ندارد

امروز نزد پزشک بودم. باید قدرت شنوایی گوش هایم را می سنجید. گفت حدود هفت ده د.ب. از قدرت شنوای  خود را از دست داده ام. گفتم چه خوب کم تر حرفای بد می شوند. خندید.

گفت باید قدرت بنای ات را هم بسجنی .

 این قدر تغییر کرده که تنها نایی دیدن خوبی های زندگی را دارد.

برای دیدن و شنیدن چهره واقعی روزگار دیگر توانای هایم کمی می کند.
یعنی حالا می توانم احساس خوشبختی بکنم؟

وقتی به این جا می رسی یا خوشبخت هستی یا بیچاره. ولی حقیقت این است که دیگر هیچ فرقی ندارد
 

0

این روزها

این روزها به این چند چیز فکر می کنم

شاید من به همه آن چیزهای که دوست دارم نرسم.
چرا؟
  زود است هنوز این حرفها بزنم؟
– نه زود نیست. باید اقرار شوم که من قادر نیستم روزگار خودرا تنها برای خود بخواهم. نمی دانم چرا.

چرا؟
– از بس نمی توانم از چیزهای که دارم بگزرم. کاری که قبلا به راحتی انجام میدادم. در گذشته البته. اما حالا احساس می کنم که دیگر سال تا سال سخت تر شده است.
  چه؟
  نمی دانم.
  چیرا؟
نمی دانم.

0

Родиои мудерн веблог мехонад

Чанд бор магар пеш меояд ки бо дасту пойи гилолуд ва оби бинии равон аз борони бахори гурезон вориди хона шавед ва бибинед ки аз матрахтарин родиои байналмиллалии точики барои шумо нома навиштааст ва шуморо ташвик ба навиштан кардааст?

Кам пеш меояд ва ё хамин як бор иттифок меафтад ва бояд хамин фурсатро ба дурусти истифода бурд.
Родиое ки солхои зиёд шунидани он бароям  як дунё роз дошт ва чурм махсуб мешуд ва ба хамин хотир лаззате дошт гайри кобили тасвир. Родиое ки шунидани барномахояш дустони зиёдамро ба бозчуйиву бозпурсихои озордиханда ва тарсонандаи маъмурони амниятии Самарканд мекашонд. Родиое ки табу буд. Родиое ки дуру дастнорас буд. 
Аз он солхо гузашт ва мо точикони бурунмарзи ман охиста- охиста бо тарс ва эхтиёт худро ба он наздиктар эхсос кардем ва ё родио ба мо наздиктар шуд ва аз масоили мо мегуфт ё дигар… намедонам. 
Инро медонам ки борхо талошхои наздик шудан ба ин родио шикаст хурд ва дури доман пахн кард. Он вакт сомонахо рох андози шуд ва онхое ки аз шунидани садо дилсард буданд дигар метавонистанд бихонанд. Ва хондан моро начот дод  ва берасонагии моро таъмин кард ва кахру чахли моро фуру нишонд. 
Нома ва ё нашри барномахои родиойи хонандахои зиёде пайдо кард ва ман яке аз онхо будам ва хастам. 
Холо ин замон дарёфти номае аз родиои ба ин мухими маро ба ёди навчавониам овард. Вакте номае аз родиои махалии "Овози Самарканд" бароям омада буд ва ними махал нома ба даст дунболи ман мегаштанд. Ман дар як лахза аз як кудаки логари  рангпарида ба як инсони мухиме табдил шуда будам ки расона барояш нома навишта буд. 
Шояд хамин номаи устод Акбар Пирузи буд ки хати рузгори маро таъин кард ва ман ру ба расона овардам. Ва аз ин чост ки хуб мефахмам уи ру овардани расонахо ба афрод ояндасоз аст. 
Расонахо хатман инро медоданд аммо мутаасифона камтар аз ин кудрати худ истифода мекунанд. 
Аммо мехохам ба Сочида хонум ва гурухи хамкоронаш арзи сипос кунам аз ин бобат ки дар ман ин эхсоси кудакиамро дубора бедор карданд ва дарвокеъ пазируфтани онхо ба унвони як расонаи хирфаи веблогнавиштанро як дарача болотар мебарад. Мухимтар аз хама вакте так-таки веблогтависонро ташвик ба навиштан мекунанд ва барояшон дар сафхаи хирфайи худ фазо боз мекунанд. Онхоро барои видиоблогнависи хидоят мекунанд ва дар сохтани торихи фархангхои тоза як расонаи пешгом мешаванд. Ин кор ниру ва аз худгузаштагии зиёде метавалабад ва бардоштани масулияти ду се соати кории бештарро низ хамрох дорад.  
Вале родио Озоди гавхари веблогнависиро пай бурда ва ин хама захмати онро тахамул мекунад ва кадами аввалро мегузорад. Бояд аз ин часорати онхо кадрдони кард. 
Аммо асл веблог аст. Веблог аст ки аз зухури худ ва имконоти худ паёми равшан медихад. Майдон ба так-таки мо медихад ки расонаи хурд вале бо салика ва интизороти фарди мо ба мо дихад ва мо-и мухотабро бар мизи мурочиат кунанда биншонад ва ба мо калам ва микрофон дихад. Вагарна мо хам одреси имайли хамдигарро дорем ва хам шумораи тамосро то харфамонро ба тарафи дигар мустаким бирасонем. Аммо веблог нависи мавзуъхоро фароз ва пахно дода ва хама чизи кучаки рузгори кучаки моро ба як мавзуъи асосй табдил кардааст. 
Мухим ин аст ки родиои Озоди рисолати худро дарк мекунад ва веблогхоро ракиб намедонад ва дар рохи эчод кардани робитаи шафоф ва озод байни мухотаби худ пешгом аст. Коре ки шояд Би Би Си точики  дар натавонад анчом дихад. Бо хазору як далел ки якеаш надоштани ихтиёр аст.
Хушхолии ман аз ин бобат аст ки ман танхо нестам ва веблогнависони точик сол ба сол афзоиш пайдо мекунад ва табухо рахна пайдо мекунанду пораву жанда мешаванд. Бо кумаки расонахое бузург ва бо идахои бузург.
                 "Салом, дӯсти азиз!

Муддатест пайваста аз торнигори         Шумо дидан мекунем ва матолиби         онро бо шавқи зиёд мехонему гоҳе       сари онҳо баҳс мекунем. Хеле хуб       аст, ки Шумо бо ҳузур ва фаъолияти     хеш олами блоги тоҷикӣ ва ба ин           васила фазои иттилоотиро дар             шабакаи ҷаҳони интернет рангин           мекунед. Дар ин ҷода бароятон             устуворӣ ва комёбиҳо орзумандем.

Агар огаҳӣ доред, хуб, вагарна бо ин нома ба таваҷҷӯҳи Шумо мерасонем, ки дар торнамои Радиои Озодӣ гӯшаи “Блогистон” таъсис шудааст, ки беҳтарин матолиби блогнависонро ба забонҳои тоҷикӣ ва русӣ мунташир карда, дар муаррифии ин блогҳо ва афзоиши теъдоди хонандагони онҳо саҳм мегирад.

… ادامه نوشته

7

نیک و بد یک روز بی کاری

امروز شام نمی خورم. به یاد آن انکبودهای پیرکه تارهایشان را خراب کردم. احتمالا گرسنه اند و حتما دست به دعا بدی برای من باز کرده اند.
میوه می خورم به یاد آن گل های خفه شده خانگی که همه را بردم زیر درخت کاج باغچه گزاشتم و شوستم شان. شاداب شدند و هنوز هم که شب شده و تاریک در نور چراغ می بینم که لبخند می زنند. 
امید دارم دعا نیک این بیست و دو گلدان دعای بد چندین انکبود پیررا خنسا کنند.
اما آن توتفرنگی های وحشی که همه را از ریشه کندم و بیرون ریختم؟..
 از دکیتاتوری شان به تنگ آمده بودم. دیگر نمی توانستم که به خاطر این همه فصل ترو تازه اند و به باغچه رنگ تازه می دهند زورگویی شان را تحمول کنم. پورروی هم شده بودند. به هر رستنی بیچاره که می خواست از خاک  سر بیرون کند لگد می زند و یک دو روز هم نگذشته می دیدم که رنگ-زردو کوچک و بی حال می شدند.
به خود گفتم من که زورم به دیکتاتورهای کشورم نمی رسد اما به اینها که می رسد. دیکتاتوری هر کدام خورد و بزرگ رستنی یا انسانی همه غلط است و تا می شود باید با آن جنگید.
باغچه نفس عمیقی می کشد. واقعا احساس می کنم که بعد از سالهای زیاد که این توتفرنگی های همیشه سبز مثل پیراهن بر پوستش چسبیده بودند و حالا از عریانی لذت می برند.
احساس خوبی داشتم وقتی به نوشتن شروع کردم. اما حالا که به این جا رسیدم یاد آن صد دانه لاله افتادم که امروز متوجه شدم که از انتظاری پیر شده اند و گونه های شان پور از آژنگ.
صفحه ها ... 1 2 3 4 5 6