July 12, 2013

روح

وقتی
بعد از این همه خونریزی
باز هم قامت راست می کنی
از پله ها بالا و پایین می روی
ساعت ها سر پا می مانی
بعد از این همه خونریزی
زنده می مانی

به روح اعتقادت
می افزاید
July 12, 2013 1:29 PM
Free counter and web stats